PŘEHLED

Tato webová stránka je provozována společností VITAORA s.r.o. Na celém webu se termíny "my", a "naše" vztahují k láhvi i9 / i9 láhev / i9. VITAORA  nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou z této stránky k dispozici, uživateli, na základě vašeho souhlasu se všemi uvedenými podmínkami, pravidly a upozorněními. Návštívením našich stránek a / nebo nákupem zboží u nás se účastníte naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami ("Smluvní podmínky", "Podmínky"), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek zde uvedené a / nebo dostupné hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné na uživatele, kteří jsou prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu. Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky před tím, než přistoupíte k našim webovým stránkám. Přístupem nebo použitím jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte vstupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky. Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek můžete kdykoli na této stránce zkontrolovat. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY ON-LINE OBCHODU

Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, potvrzujete, že jste dovršili věku 18let. Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, a ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony (mimo jiné zákony o autorských právech). Nesmíte odesílat žádné, viry ani žádný kód destruktivní povahy. Porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu. Berete na vědomí, že vase údaje (bez informací o kreditní kartě) mohou být přeneseny nezašifrované a tyto přenosy zahrnují:

 • přenosy přes různé sítě; a
 • změny přizpůsobené technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy zašifrovány během přenosu přes sítě.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání služby nebo přístup k Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, přes kterou je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu. Nadpisy používané v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKZUÁLNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat nebo být použit jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí. Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze jako reference. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravovat obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - MODIFIKACE SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) kdykoli bez upozornění. Na změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebudeme odpovědni vůči vám ani žádné třetí straně.

ODDÍL 5 - VÝROBKY NEBO SLUŽBY (pokud jsou použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží. Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho počítače na monitoru jakékoli barvy bude přesné. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A INFORMACE O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám zašlete. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se pokusit Vás o informovat kontaktováním e-mailem nebo na fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají být umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory. Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat. Podrobnější informace naleznete v našich zásadách pro vrácení.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani k nim přístup. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "jak je" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoliv záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, která by vyplývala z vašeho používání nezávislých nástrojů třetích stran. Jakékoli použití opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany. Můžeme také v budoucnosti nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují k webovým stránkám třetích stran, které nejsou s námi propojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty ani služby třetích stran. Nemáme žádnou odpovědnost za škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je rozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoli transakci. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ ZPRAVA A JINÉ PODPORY

Pokud nám na základě žádosti zašlete určité konkrétní podání (např. Vstupy do soutěže) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Nemáme a nebudeme mít povinnost

zachovat důvěrné připomínky

zaplatit náhradu za jakékoli připomínky

reagovat na případné připomínky.

Můžeme, ale nemáme povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určujeme podle vlastního uvážení, jako nezákonný, urážlivý, ohrožující, ohavný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Smluvní podmínky . Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky neobsahují hanlivý nebo jinak protiprávní, nevhodný nebo obscénní materiál nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než jste, nebo jiným způsobem zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli připomínky a přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zveřejnili vy nebo jakákoli třetí strana.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Vaše podání osobních údajů v obchodě se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Příležitostně mohou na naší stránce nebo ve službě existovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, která mohou souviset s popisy produktů, cenami, propagacemi, nabídkami, poplatky za přepravu produktů, časy přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky). Nebudeme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě nebo na žádném souvisejícím webu by nemělo být uvedeno žádné datum aktualizace nebo obnovení, které by naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah:

 • za jakýmkoli nezákonným účelem;
 • požádat ostatní, aby vykonávali nebo se podíleli na protiprávních činnostech;
 • porušovat mezinárodní nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení;
 • porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob;
 • obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení;
 • předložit falešné nebo zavádějící informace;
 • odesílat nebo předávat viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoliv způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu;
 • shromažďovat nebo sledovat osobní informace ostatních;
 • pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel;
 • zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit Vám užívání služby nebo jakékoli související webové stránky při porušení jakéhokoli zakázaného použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme tuto službu kdykoli smazat nebo kdykoli zrušit bez předchozího upozornění. Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty "tak, jak je" a "dostupné" pro vaše použití, bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení. V žádném případě nebudou naši ředitelé, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé, stážisté, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licence zodpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakoukoli přímou, nepřímou, náhodnou, represivní, zvláštní nebo následnou škodu jakéhokoli druhu, včetně ztráty zisků, ztracených výnosů, ztrátových úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakýchkoli podobných škod, ať již se jedná o smluvní vztah, zranění (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoliv služby nebo jakýchkoli produktů, které jste získali za použití této služby, nebo jakýkoli jiný nárok související s vaším užíváním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, avšak bez omezení, všech chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku užívání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu), který je vyslán, přenášen nebo jiným způsobem zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informován.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s odškodněním společnosti i9 a našich mateřských a  dceřiných společností, poboček, partnerů, ředitelů, agentů, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, stážistů a zaměstnanců, poplatky advokátů vynaložené jakoukoli třetí osobou z důvodu vašeho porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují, nebo porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení vykonatelné v nejvyšším rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neúčinná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny vámi nebo námi. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznamíte, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky. Pokud se domníváme, že jste neuspěli nebo my se domníváme, že se nezdařilo dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez výpovědi ukončit a budete i nadále zodpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo v souladu s tím můžete odmítnout přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - ÚPLNÁ SMLOUVA

Nesplnění nebo neuplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, předchozích verzí Smluvních podmínek). Jakékoli nejednoznačnosti při interpretaci těchto Smluvních podmínek nebudou vykládány vůči navrhovateli.

ODDÍL 18 - PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tyto smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, kterými poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky, EU.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změnami na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po odeslání jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ ÚDAJE

Otázky o smluvních podmínkách byste nám měli zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Loading...
[profiler]
Memory usage: real: 2097152, emalloc: 5967400
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem