Berlin Institute of Electrophotonics

Berlínský Institut pro Elektrofotoniku udělil i9 informované láhvi Certifikát Excelence.

Vědci porovnávali energetický stav vody v běžné láhvi s vodou v i9 láhvi použitím GDV kamery. Závěr analýz: 1) Fotonové vyzařování v i9 informované láhvi bylo o 6-7% vyšší než druhého vzorku, což ukazuje, že i9 voda má vyšší energetický obsah. 2) Detailní výzkum ukázal, že pití vody z i9 láhve zvětšuje energetické biopole člověka a snižuje stres v porovnání s pitím vody z běžné skleněné láhve.

Berlin certificate

Výsledky fotonového vyzařování: Po 3 hodinovém testu bylo fotonové vyzařování testované vody vyšší než u placebo vody.

Berlin Certificate

Výsledky tělní energie: Průměr lidské tělní energie v testu se po 60min zvýšil u skupiny pijící testovanou vodu ve srovnání s placebo skupinou.

Berlin Certifikate

Výsledky úrovně stresu: Průměrná úroveň stresu v testování skupině se snížila po 60 min testů vlivu i9 vody na organismus.

Závěr Institutu pro Elektrofotoniku v Berlíně

i9 láhev způsobuje pozitivní změny stavu vody s maximálním efektem po třech hodinách. Pití z testované láhve pozitivně ovlivňuje stav lidského těla.: Zvyšuje energii lidského těla, snižuje úroveň stresu a harmonizuje stav lidského těla.

Berlin GDV tests

Allium Testy

Laboratoř rostlinné cytogenetiky; Peter Firbas, BSc. in Biology, Soukromý výzkumník

Tzv. “cibulové testy” jsou považovány za standardní v enviromentálním pozorování a jsou používány jako bio-indikátor pro hodnocení znečištění životního prostředí. Tyto testy jsou používány jako velmi účinná vědecká metoda pro výzkum kvality vody. Allium zkouška je test používaný pro stanovení genotoxicity ekosystému Země – vody, půdy, vzduchu apod. Frekvence chromozomálních odchylek je stanovena v buňkách na koncích kořenů testovaných rostlin – běžná cibule (allium cepa L.). Test sleduje vzájemné akce mezi genotoxickými látkami a genetickým materiálem (chromatin, chromozomy). Cibulové testy (Allium testy) dokládají záznamy o kvalitě vody a narozdíl od chemických testů ukazují celkové důsledky znečištění, nejen přítomností látek zjišťovaných metodami analytické chemie.

Co jsou chromozómy?

Chromozomy jsou struktury které obsahují geny. Geny jsou individuální instrukce, které říkají našemu tělu jak se vyvýjet a fungovat; řídí fyzické a zdravotní charakteristiky, jako barvu vlasů, krevní skupinu a náchylnost k nemocem. Změny ovlivňující strukturu chromozómů mohou způsobit růstový problem, rozvoj a funkci tělních systémů. Tyto změny mohou ovlivnit mnoho genů mezi chromozómy a zničit proteiny vyrobené těmito geny.

Závěry Laboratoře Firbas

Výsledky cibulových testů jsou nejen jednoznačné co se týče kvality vody, jasně též ukazují efekt znečištění, narozdíl od chemických testů, kde tomu tak není. Bylo prokázáno, že genotoxicita v i9 láhvi byla významně snížena.

i9 Informed water bottle - portable structured water

Rozdílný počet zničených chromozómů v metafázi buněk získaná z kořenových buněk cibule (Allium. cepa L.): jeden zničený chromozóm (A), čtyři zničené chromozómy (B), osm zničených chromozómů (C), celé chromozómové vybavení zničeno (D).

i9 Informed water bottle - portable structured water

Příklad řady cibulí pěstovaných po dobu 72 hodin v různých koncentracích MMS: 100 ppm (A), 10 ppm (C), 1 ppm (E), 0,1 ppm (F), 0,01 ppm (D) and 0,001 ppm (B).

Ukazuje výsledek celkové úrovně toxicity a genotoxicity mezi pozitivně a negativně upravené vody z vodovodu. Voda upravená v i9 informované láhvi má nižší úroveň genotoxicity než běžná voda z vodovodu.

Úprava vody totuto originální technologií (i9 informovaná láhev) snižuje úroveň celkové toxicity (p = 0,0325 < 0,05 – Fisher’s Exsact Test). Kvalita vody je zvýšena.

Dark Field testy

Dark Field testy umožňují vyhodnotit tvar a další vlastnosti jednotlivých krevních buněk pohybujících se v těle a poskytnout jasný obraz zdraví na buněčné úrovni. Výhodou této analýzy je schopnost detekovat poruchy dříve, dokud je problém v počátečních stádiích.

Závěr Laboratoře pro analýzu krevních testů 

Užívání i9 informované vody nabízí neuvěřitelné zdravotní změny v krevních buňkách. Buňky jsou uspořádány a umožňují správné proudění krve a zásobování nejmenších kapilár nezbytnou energií. 

Conclusion of Blood test analyse Laboratory

Darkfield testy – PŘED pitím informované vody z i9 láhve & Darkfield testy – PO pití informované vody z i9 láhve

Loading...
[profiler]
Memory usage: real: 2097152, emalloc: 5866504
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem